პროექტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ზაკი-ხანდო-კოთელიას სა


2015 წელი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ზაკი-ხანდო-კოთელიას სატ.სადგურის რეაბილიტაცია.
 
შედეგი: ირიგაცია 600 ჰექტარი.

 
  

subscribe news