პროექტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ზრესის სატ.სადგურის რე
2015 წელი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ზრესის სატ.სადგურის რეაბილიტაცია.

შედეგი: ირიგაცია 1 500 ჰექტარი.