პროექტი

ორლოვკა-სპასოვკის არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2014 წელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

ორლოვკა-სპასოვკის არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შედეგი: ირიგაცია 2 780 ჰექტარი.