პროექტი

ლოჭინის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის აღდგენა

2016 წელი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ლოჭინის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის აღდგენა-რეაბილიტაცია, ზემო სამგორის ს/ს ქვემო მაგისტრალური არხის წყლით უზრუნველყოფის გასაუმჯობესებლად
 

  
subscribe news