პროექტი

ქ.მარნეულში მდებარე ხრამ-არხის პკ93+00-ზე მდებარე
2016 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 
ქ.მარნეულში მდებარე ხრამ-არხის პკ93+00-ზე მდებარე გ-4 (მეორე რიგის) გამანაწილებლის რკ/ბეტონის რგოლებით მოწყობილი გალერეის რეაბილიტაცია