პროექტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური

2016 წელი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის II რიგის გამანაწილებელ გ-8-ის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 452 ჰექტარი.

  
subscribe news