პროექტი

მთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი
2016 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 
ქვემო ქართლის რეგიონი, მარნეულის მუნიციპალიტეტი:  მთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 870 ჰექტარი.

  
subscribe news