პროექტი

დმანისი-განთიადის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური ა
2015 წელი

დმანისის მუნიციპალიტეტი
 
ქვემო ქართლის რეგიონი, დმანისის მუნიციპალიტეტი:  "დმანისი-განთიადის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, იაკუბლოს და პანტიანის წყალსაცავების სათავე ნაგებობების, შემავსებელი და წყალმიმყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების  რეაბილიტაცია"  (II ეტაპი)

მიღებული შედეგი:  წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2040 ჰექტარი.