პროექტი

ცისკრის და ბაგრატის სარწყავი სისტემა
2015 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ცისკარი-ბაგრატის სარწყავი სისტემების მაგისტრალური არხების I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია.

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 220 ჰექტარი.

  
subscribe news