პროექტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ ა
2015 წელი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე მოწყობილი საცხენისის და თეთრიხევის სწრაფდენის რეაბილიტაცია.