პროექტი

დაბა ჟინვალთან „300 არაგველი“-ს ობელისკის მიმდებარ
2016 წელი

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

დაბა ჟინვალთან 300 არაგველის ობელისკის მიმდებარე 0,2 ჰექტარი ტერიტორიის გამწვანება და შემდგომი 5-წლიანი მოვლა-პატრონობის მომსახურება