პროექტი

 ლამი მისქციელის სარწყავის სტემის მაგისტრალური არხ
2015 წელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ლამი-მისქციელის სარწყავის სტემის მაგისტრალური არხისა და შტო N1 ის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; მაგისტრალურ არხზე მოწყობილი გალერეის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა.