პროექტი

ლამი მისქციელის სარწყავის სტემის მაგისტრალური არხი

2015 წელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ლამი მისქციელის სარწყავის სტემის მაგისტრალური არხისა და შტო N1 ის, I და სხვა რიგის  გამანაწილებლების რეაბილიტაცია და მაგისტრალური არხის და შტო N1 დამატებითი კვება მდ. ნარეკვავიდან.

შედეგი: ირიგაცია 2 200 ჰექტარი.