პროექტი

ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის წეროვანის თვითდ
2014 წელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის წეროვანის თვითდინებითი შტოს მარცხენა და მარჯვენა არხების სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია.

შედეგი: ირიგაცია 912 ჰექტარი.

  
subscribe news