პროექტი

 მდინარე ფიჩორას გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების სა
2015 წელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

მდინარე ფიჩორას გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების საპროექტო პროფილის და მასზე მოწყობილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა რეაბილიტაცია (II ეტაპი).


  
subscribe news