პროექტი

 დედაბერა-ნიგვზიანის და მთისძირა არხის საპროექტო პ
 2015 წელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

დედაბერა-ნიგვზიანის და მთისძირა არხის საპროექტო პროფილის და მასზე მოწყობილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 620 ჰექტარი.
 

 

subscribe news