პროექტი

 აბაშის მუნიციპალიტეტში ანჯელის მასივის დამშრობი ს

2015 წელი

აბაშის მუნიციპალიტეტი
 
აბაშის მუნიციპალიტეტში ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია 1 და 2 უბანი.
 
შედეგი: დაშრობა 400 ჰა.