პროექტი

 რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამ
2015 წელი


ხობის მუნიციპალიტეტი
 
რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობი სისტემის #1 და #2 სატ.სადგურების რეაბილიტაცია.

 შედეგი: ჭარბი წყლის გაყვანა 1400 ჰა

subscribe news