პროექტი

ხობი-უტორის მასივზე (სოფ. თორსა, ხამისყური) მაგისტ

2015 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობი-უტორის მასივზე (სოფ. თორსა, ხამისყური) მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის, პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების (“უტორა-ოჩხომური)ში და სამეურნეო არხების (შიდასამეურნეო კვლების ორნატი) და ქსელების რეაბილიტაცია  (I რიგი)
 
შედეგი: დაშრობა 974 ჰა.