პროექტი

აბაშა-ტეხურას მდინარეთაშორისი მასივის დამშრობი სის
2014 წელი

სენაკის მუნიციპალიტეტი

 აბაშა-ტეხურას მდინარეთაშორისი მასივის დამშრობი სისტემის, მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების რეაბილიტაცია (I რიგი)

შედეგი: ჭარბი წყლის გაყვანა 732 ჰა.

 


  
subscribe news