პროექტი

ცივა-ტეხურის მდინარეთაშორისი მასივის დამშრობი სისტ
2014 წელი

სენაკის მუნიციპალიტეტი

 ცივა-ტეხურის მდინარეთაშორისი მასივის დამშრობი სისტემის, მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების რეაბილიტაცია (I რიგი)

შედეგი: ჭარბი წყლის გაყვანა 1 210 ჰა.


  
subscribe news