პროექტი

ნოღელა-ცხენისწყალის მასივზე (სოფ. ტყვირი და სოფ. I
2014 წელი

აბაშის მუნიციპალიტეტი

ნოღელა-ცხენისწყალის მასივზე (სოფ. ტყვირი და სოფ. I მაისი) პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების და ქსელების რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 500 ჰა.

 


  
subscribe news