პროექტი

 პატარა ფოთის #1 და #2 სატუმბი სადგურების აღდგენა-
2014 წელი

ფოთის მუნიციპალიტეტი


პატარა ფოთის #1 და #2 სატუმბი სადგურების აღდგენა-რეაბილიტაცია.