პროექტი

 ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფლის დამშრობი ქს


2014 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფლის დამშრობი ქსელის რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 211 ჰა.