პროექტი

 ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. შუა ქვალონის დამშრობი

2014 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. შუა ქვალონის დამშრობი ქსელის რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 454 ჰა.

  
subscribe news