პროექტი

 ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. I მაისის მიწების დამშრ

2014 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. I მაისის მიწების დამშრობი ქსელის რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 76 ჰა.

  
subscribe news