პროექტი

ქობულეთის მუნიცპალიტეტის მიწების დამშრობი სისტემის
 2016 წელი
 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ქობულეთის მუნიცპალიტეტის მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი:დამშრალი ფართობი 460 ჰექტარი.

 

  
subscribe news