პროექტი

 სარო-ხიზაბავრას  I და II აწევის სატუმბი სადგურები
ასპინძის მუნიციპალიტეტი

სარო-ხიზაბავრას  I და II აწევის სატუმბი სადგურების გარე ელმომარაგება

  
subscribe news