პროექტი

სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხ
ასპინძის მუნიციპალიტეტი

სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 500 ჰექტარი.  
subscribe news