პროექტი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები, წვეთოვანი სისტემის მონტაჟის უზრუნველსაყოფად.(I და II ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1200 ჰექტარი.
 
 
  
subscribe news