პროექტი

სოფელ ბაკურციხის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ბაკურციხის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის გამანაწილებლების მოწყობა, წვეთური სარწყავი

სისტემის მოწყობის გათვალისწინებით  (II ეტაპი).