პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფ. ძველი ანა
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფ. ძველი ანაგის მექანიკური აწევის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობა (წვეთოვანი სისტემებით მორწყვის გათვალისწინებით) (III ეტაპი).subscribe news