პროექტი

სოფელ ვაქირის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ვაქირის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის გამანაწილებლების მოწყობა, წვეთური სარწყავი სისტემის მოწყობის გათვალისწინებით  (II ეტაპი).