პროექტი

 „ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობი


2015 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
„ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის შენობის, ელ. მექანიკური მოწყობილობების და მაგისტრალური არხის ავარიული უბნების  აღდგენა-რეაბილიტაცია I რიგი“
 
შედეგი: წყალუზრუნველოფილი ფართობი 874 ჰექტარი.