პროექტი

სოფ. ლეჟბადინში მდებარე სატუმბი სადგურის გარე ელექ

2015 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

სოფ. ლეჟბადინში მდებარე სატუმბი სადგურის გარე ელექტრომომარაგება.