პროექტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ლეჟბადინის ს


2015 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ლეჟბადინის სატ. სადგურის საპროექტო სიმძლავრეზე აღდგენა-რეაბილიტაცია. ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის ზონაში 1400 ჰა სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველსაყოფად სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შედეგი: ირიგაცია 1 400 ჰექტარი.