პროექტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის თ
2015 წელი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის თბილისის წყალსაცავზე, ქვემო მაგისტრალური არხის და II რიგის გამანაწილებლების (გ-5, გ-5-1, გ-6, გ-15 და გ-16 7120 ჰა-ზე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შედეგი: ირიგაცია 7 120 ჰექტარი.