პროექტი

კაზრეთის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის  ფილ


2014 წელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

კაზრეთის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის  ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები რკინატორკრეტის მოწყობით და დიუკერის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 400 ჰექტარი.

  

subscribe news