პროექტი

ბარათაანთ მაგ. არხის აღდგენითი სამუშაო.

2013 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ბარათაანთ მაგ. არხის აღდგენითი სამუშაო.

შედეგი: ირიგაცია 610 ჰექტარი.


  
subscribe news