პროექტი

 გარდაბნის სარწყავი სისტემის ქიჩიკის მაგისტრალური
2013 წელი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის სარწყავი სისტემის ქიჩიკის მაგისტრალური არხის და მზიანეთის წყალგამყოფი კვანძის   აღდგენითი სამუშაო, მაგ.არხის ავარიული წყალსაგდების მოწყობა.

შედეგი: ირიგაცია 3 000 ჰექტარი.
 
 
subscribe news