პროექტი

ტბისის-კუმისის სარწყავი სისტემის ასურეთისა და ხაიშ
 2012

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ასურეთისა და ხაიშის დიუკერების  ჰიდროტექნიკური კვანძების აღდგენითი სამუშაო.   
subscribe news