პროექტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს
მარნეულის მუნიციპალიტეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა -რეაბილიტაცია (II რიგი).

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 3835 ჰექტარი.