პროექტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ხრამ-არხის სარწყავი სის
მარნეულის მუნიციპალიტეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის დაზიანებული მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4075 ჰექტარი.