პროექტი

გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 გამანაწილებლის რეა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 
გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია  

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 450 ჰექტარი

 
 
subscribe news