პროექტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის II რიგის გამანაწილებელ გ-6-ის რეაბილიტაცია
 
მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 581 ჰექტარი.