პროექტი

იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადო
დმანისის მუნიციპალიტეტი

იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები