პროექტი

კასპის მუნ-ტეტში ნიაბის სარწყავი სისტემის მაგისტრა
კასპის მუნიციპალიტეტი

კასპის მუნ-ტეტში ნიაბის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის და მდინარე თეძამზე უკაშხლო გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობა.

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 515 ჰექტარი.
  
subscribe news