პროექტი

გაღმა ქარიატის მასივის დამშრობი სისტემის სატუმბი ს

ხობის მუნიციპალიტეტი

გაღმა ქარიატის მასივის დამშრობი სისტემის სატუმბი სადგურის და დამშრობი ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 400 ჰექტარი.