პროექტი

სუფსის მასივის დამშრობი სისტემის №3 სატუმბი სადგურ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

სუფსის მასივის დამშრობი სისტემის №3 სატუმბი სადგურის და დამშრობი ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 508 ჰექტარი