პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის I რიგის გამანაწილე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის I რიგის გამანაწილებლის გ-32-3 და გ-32 II რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია.

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 255 ჰექტარი.